ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 154 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 - Koordinatori na lokaciji: Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2111/04-01-18-38, od 16.11.2018.god.)., načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač donio je Odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Sirač (KLASA: 81001/20-01/4, URBROJ: 2111/04-06/1-20-3, od 13.03.2020.god.). Koordinatori na lokaciji za području Općine Sirač imenovani su za sljedeće rizike: - potres, - poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela, - ekstremne vremenske pojave – ekstremne temperature, - epidemije i pandemije, - suša. Tablica 78: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite 8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju spremnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima: - osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja, - uvježbanosti, - opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom, - vremenu mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti, - samodostatnosti i logističkoj potpori. - Operativne snage vatrogastva: Na području Općine Sirač djeluje Vatrogasna zajednica Općine Sirač i pripadajuća dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Sirač i DVD Šibovac. Tablica 79: Prikaz spremnosti operativnih snaga VZO Sirač - zapovjedno vozilo Škoda Octavia - zapovjedno vozilo Nissan Navaro - Mercedes – Benz 18/24 autocisterna - Ford a-610 NV1 – manje navalno vatrogasno vozilo Ostala oprema: - usisna vatrogasna cijev, dužina 1,5m, promjer A-110 mm – 4 kom - agregat za električnu struju - aparat za gašenje prahom – 5 kom - boca sa stlačenim zrakom – 2 kom - cijevna poveznica – 4 kom - dvodijelna razdjelnica, s ventilom, oznaka C/2D - električni alat u kovčegu - hidrantski nastavak, oznaka 2 C - injektorski mješač vode i pjenila, oznaka Z2, protok 200 l/min - izolacijski aparat sa stlačenim zrakom – 2 kom - ključ za nadzemni hidrant - ključ za podzemni hidrant POPIS POSTOJEĆE OPREME

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=