ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 161 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK - Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar: Prema Zakonu Hrvatskom Crvenom križu, osnovni ciljevi društva Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemija. Gradsko društvo Crvenog križa je nevladina, humanitarna i neprofitna udruga, najviši organ upravljanja je Skupština koja bira unutarnja tijela, a vanjskoj i unutarnjoj javnosti se jednom godišnje podnose izvješća za proteklu godinu kao što se i donose i godišnji planovi i programi. Organizacija počiva na dobrotvornom i besplatnom radu i angažmanu članstva i volontera koji udružuju svoje vrijeme, znanje, novac i ostale resurse prema svojim mogućnostima. Crveni križ provodi edukacije, prvenstveno za pružanje Prve pomoći unesrećenim osobama, radi na osiguranju dovoljnih količina krvi od dobrovoljnih darivatelja krvi i provodi akcije, što predstavlja sigurnost zdravstvenim službama s kojima se komunicira na dnevnoj bazi, organizira poslove u opskrbi stanovništva, izbjeglica i migranata, prehrambenim i higijenskim artiklima, raznim robama (deke, madraci, odjeća...), organizira se rad Službe traženja i izvješćivanja o žrtvama nesreća (javna ovlast Vlade RH), provodi edukaciju školske djece za potrebu pružanja pomoći starim i nemoćnim građanima i svima u potrebi, odgoj za humanost i solidarnost, promociju zdravog načina života, a kroz razne tehnike i kanale obrazuje građane za pomoć i samopomoć. Aktivnosti Crvenog križa provode aktivisti i volonteri koji će biti nositelji poslova za slučaj potrebe te će isto biti u mogućnosti organizacije raznih oblika pomoći. Pregled aktivnosti provedenih u 2021. god.: - održavanje tečaja prve pomoći, - organiziranje službe traženja te prevenciju trgovine ljudima i zlostavljanja, - organiziranje dobrovoljnog darivanja krvi, - obilježavanje Svjetskog dana zdravlja prigodnim aktivnostima, - suradnja i organizacija zajedničkih akcija s udrugama, - osiguravanje palijativne skrbi i opremanje potrebitih sa ortopedskim pomagalima, - pomoć obiteljima u potrebi socijalnim intervenicijama, - zaštita i spašavanje, - suradnja s školama, vrtićima, bolnicama, staračkim domovima. Stupanjem na snagu Zakona po sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), definirano je da je Crveni križ operativna snaga u zaštiti i spašavanju te su sukladno tome izrađeni potrebni dokumenti u jedinicama lokalne samouprave, a uloga Gradskog društva Crvenog križa Daruvar je priprema i obučavanje ekipa, odnosno interventnog tima te volontera i građana, za slučaj izvanrednih situacijama. Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, kao dio sustava Hrvatskog Crvenog križa, kontinuirano provodi osposobljavanje svojih zaposlenika i članova – volontera, ima u pripremi opremu za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama i provodi kontinuirano informiranje i educiranje građana. Tablica 86: Prikaz podataka GDCK Daruvar Tablica 87: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Daruvar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=