ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 83 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 6.1.4. Kontekst – Epidemije i pandemije Osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te dojenčad starosne su skupine koje su najsklonije komplikacijama pri zarazi. Epidemiju karakterizira iznenadno povećanje slučajeva neke zarazne bolesti, na određenom području, a ako dođe do širenja bolesti na veće područje nastaje pandemija. Broj kroničnih bolesnika na području Općine nije poznat. Tablica 28: Prikaz kritične skupine stanovništva uslijed epidemija i pandemija ! "#$%&'(%!PZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! e! <%#2$'9%3'H! e! O%=&2!B37D02!G4B'?7$%&92!9%=&4?!$2/%!'!<'$%@!1%A#'#%!'!B6%A%=%&92@!>'#&%!<2/'('&B5%!64<4:H! ! R%('4&%3&'!B64<2&'('!'!=$'92/&4B#'! ! [#$#:#!%1-()04(!c!>*+5)U+,)!+!*&-5)U+,)! ! .B402! B#%$'92! D'=4#&2! /40'@! 5$4&'8&'! 0432B&'('! #2! /492&8%/! B#%$4B&2! B7! B576'&2! 5492! B7! &%9B534&'92!54<63'5%('9%<%!6$'!1%$%1',!h6'/2<'97!5%$%5#2$'1'$%!'1&2&%/&4!64=2:%&92!B378%92=%! &252! 1%$%1&2! 0432B#'@! &%! 4/$2J2&4<! 64/$7897@! %! %54! /4J2! /4! A'$2&9%! 0432B#'! &%! =2:2! 64/$7892!&%B#%92!6%&/2<'9%,!V$49!5$4&'8&'>!0432B&'5%!&%!64/$7897!.6:'&2!&'92!641&%#,! =&KL+M&!.fN!B'+0&/!0'+(+7-)!406*+-)!4(&-1P-+X(P&!64L+,)5!)*+5)U+,&!+!*&-5)U+,&! %&()21'+,&!4(&-1P-+X(P&! R'1,!4(&-1P-+0&! .B402! B#%$'92! D'=4#&2! /40'! ZP! '! ='A2! )PP! _92(%!C!F!)!?,! **! .0$%14=%&92!! -P! _923%#&4B#'! 1/$%=B#=2&2! 1%A#'#2! '! B4('9%3&2!B5$0'! )+! E%EBD8N! [..! Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine • Gripa ili influenca U Hrvatskoj je, zaključno sa 17. svibnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59.725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. godine. Među pristiglim prijavama gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi. Grafikon 1: Prikaz tjednog kretanja gripe tijekom sezona 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. god. Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2020. god. Uz sezonu gripe se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre od gripe izravno ili, što je češće, neizravno (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen. • Koronavirus ili COVID – 19 Postojeći podaci ukazuju da starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput hipertenzije, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti dišnih puteva, malignih bolesti) imaju veći rizik razvoja teže kliničke slike koja zahtijeva bolničko liječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog liječenja, s povećanim rizikom smrtnog ishoda.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=