ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Broj 4 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 17. lipnja 2021. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 32. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 17. lipnja 2021. godine donijela je ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o provedenim izborima i imenima izabranih članova Županijske skupštine I Prima se na znanje Izvješće o o provedenim izborima i imenima izabranih članova Županijske skupštine. II Sastavni dio ovoga Zaključka je Izvješće Mandatnog povjerenstva. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 021-06/21-01/1 URBROJ: 2103-1-01-21-02 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDAVAJUĆA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Lidija Brkić, mag. iur., v. r. Na temelju članka 36. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) Mandatno povjerenstvo podnosi sljedeće IZVJEŠĆE o provedenim izborima i imenima izabranih članova Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije I. Prema utvrđenim i objavljenim rezultatima koje je utvrdilo Županijsko izborno povjerenstvo Bjelovarskobilogorske županije, od ukupno 95.089 birača upisanih u popis birača na području Bjelovarsko-bilogorske županije glasovalo je 43.644 birača. Nevažećih listića je bilo 1.364. Važećih listića je bilo 42.280. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj mjesta u Županijskoj skupštini: 1. Lista kandidata: Damir Bajs Nezavisna lista – Damir Bajs NL Hrvatska stranka umirovljenika – HSU Stranka umirovljenika – SU Blok umirovljenici zajedno – BUZ Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS Demokrati Narodna stranka – Reformisti – Reformisti Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH Građansko-liberalni savez – GLAS Hrvatska seljačka stranka Braće Radiće – HSS Braće Radić Hrvatska seljačka stranka – HSS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=