ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 3 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK stituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti obavijestiti nadležno upravno tijelo. Sukladno članku 81. stavku 3. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat sa liste. Sukladno navedenom g. Dalibora Jurinu izabranog člana Županijske skupštine čiji mandat miruje zamjenuje g. Marijan Sabolović prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste kandidata Damir Bajs Nezavisne liste, Hrvatske stranke umirovljenika, Stranke umirovljenika, Bloka umirovljenici zajedno, Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati, Demokrati, Narodna stranka – Reformisti, Nezavisni seljaci Hrvatske, Građansko-liberalni savez, Hrvatske seljačke stranke Braće Radića, Hrvatske seljačke stranke. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da g. Marijan Sabolović započne obnašati dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije. 2. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je g. Marko Marušić kandidat sa liste Hrvatske demokratske zajednice izabran za župana Bjelovarsko-bilogorske županije. Sukladno članku 78. stavku 3. i članku 89. stavku 1. Zakona župan i njegovi zamjenici ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave niti jedinice područne (regionalne) samouprave. Člankom 90. stavkom 4. Zakona propisano je: "Općinskom načelniku, gradonačelniku i županu, te njihovim zamjenicima u slučaju iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona." Stoga Mandatno povjerenstvo utvrđuje da g. Marku Marušiću izabranom kandidatu sa liste Hrvatske demokratske zajednice mandat člana miruje po sili zakona. Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Prema dostavljenoj Odluci o određivanju zamjenika za člana Županijske skupštine g. Marka Marušića izabranog člana Županijske skupštine čiji mandat miruje po sili zakona zamjenuje g. Drago Hodak s liste kandidata Hrvatske demokratske zajednice. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da g. Drago Hodak započne obnašati dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije. 3. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je gđa. Marija Jungić kandidatkinja sa liste Hrvatske demokratske zajednice izabrana za zamjenicu župana Bjelovarskobilogorske županije. Sukladno članku 78. stavku 3. i članku 89. stavku 1. Zakona župan i njegovi zamjenici ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave niti jedinice područne (regionalne) samouprave. Člankom 90. stavkom 4. Zakona propisano je: "Općinskom načelniku, gradonačelniku i županu, te njihovim zamjenicima u slučaju iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona." Stoga Mandatno povjerenstvo utvrđuje da gđi. Mariji Jungić izabranoj kandidatkinji sa liste Hrvatske demokratske zajednice mandat člana miruje po sili zakona. Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Prema dostavljenoj Odluci o određivanju zamjenika za člana Županijske skupštine gđu. Mariju Jungić izabranu članicu Županijske skupštine čiji mandat miruje po sili zakona zamjenuje g. Ivan Marković s liste kandidata Hrvatske demokratske zajednice. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da g. Ivan Marković započne obnašati dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije. 4. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je gđa. Ivana Sabljak Murlin izabrana kandidatkinja sa liste Socijaldemokratske partije Hrvatske službenica koja obavlja dužnost pročelnice u Upravnom odjelu za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Sukladno članku 78. stavak 1. Zakona član Županijske skupštine ne može istovremeno biti pročelnik upravnog tijela Županije. Sukladno članku 79. stavku 1. Zakona osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana predstavničkog tijela, a ukoliko bude izabrana za člana predstavničkog tijela do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti obavijestiti nadležno upravno tijelo. Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=