PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 32 MATERIJALNI RASHODI 6.600,00 6.600,00 6.600,00 A A000394 SEKTORSKE AMBULANTE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 K K000120 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ODOBRENIH PO NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA 225.630,00 225.630,00 225.630,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 225.630,00 225.630,00 225.630,00 3 RASHODI POSLOVANJA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 165.630,00 165.630,00 165.630,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 105.630,00 105.630,00 105.630,00 K K000143 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U ZDRAVSTVU 53.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 53.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 53.000,00 K K000147 OPREMANJE I PRENAMJENA PROSTORA OBBJ (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER) 398.168,00 Izvor: 4 POMOĆI 398.168,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 398.168,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 398.168,00 K K000148 DARUVARSKE TOPLICE - RAZVOJ POSEBNOG OBLIKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER) 265.446,00 Izvor: 4 POMOĆI 265.446,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 265.446,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 265.446,00 K K000156 NABAVA SPECIJALNOG VOZILA S PODIZNOM RAMPOM ZA OSOBE U KOLICIMA 10.618,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.618,00 3 RASHODI POSLOVANJA 10.618,00 38 OSTALI RASHODI 10.618,00 T T000034 ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI 5.300,00 5.300,00 5.300,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.300,00 5.300,00 5.300,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.300,00 5.300,00 5.300,00 32 MATERIJALNI RASHODI 5.300,00 5.300,00 5.300,00 Glava: 00802 Demografija i mladi 205.600,00 205.600,00 205.600,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 205.600,00 205.600,00 205.600,00 A A000144 MJERA PROVEDBE NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE 132.700,00 132.700,00 132.700,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 132.700,00 132.700,00 132.700,00 41

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=