PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr - nastavljamo dalje sa stipendiranjem studenata medicine u iznosu od 398,16 EUR i ostalih studenata u iznosu 132,72 EUR za što je u 2023. godini osigurano 132.723,00 EUR, - za sufinanciranje asistenata u nastavi koji pomažu djeci s teškoćama u razvoju osigurano je 66.361,00 EUR. - za javni poziv u kulturi osigurano je 19.908,00 EUR. - preuzimanje financiranja dvaju kredita Opće bolnice Bjelovar iz sredstava Državnog proračuna u iznosu od 27.672.706,00 EUR, znatno smanjuje zaduženost Županije, - povećane su naknade za mrtvozornike, za što je u 2023. osigurano 66.361,00 EUR. - nastavlja se i dalje sa sufinanciranjem programa prevencije kardiovaskularnih bolesti u iznosu od 26.500,00 EUR, - za liječnike i medicinsko osoblje sufinanciramo kamatu po kreditima i podstanarstvo u ukupnom iznosu od 165.900,00 EUR, - u okviru nastavka mjere provedbe nacionalne populacijske politike naknade za novorođenčad u 2023. godini planirane su iznosu od 132.700,00 EUR (132,72 EUR- po djetetu). - očekujemo realizaciju dogradnje Gimnazije Bjelovar u iznosu od 398.170,00 EUR. Zaokružena je financijska konstrukcija započete izgradnje Glazbene škole V. Lisinski za koju nisu bila osigurana sredstva u proračunu kroz kreditnu zaduženost škole u iznosu od 2.389.010,00 EUR kojom će se škola privesti namjeni, odnosno kojom ćemo školu opremiti i osposobiti za rad i održavanje nastave. Početak realizacije kreditnih sredstava očekujemo u prosincu 2022. godine. U 2023. godini započet će otplata kamata, a otplata kredita počinje u 2024. godini. Račun financiranja U računu financiranja u okviru primitaka Županija je iskazala plan primitaka od prodaje dionica „Hidroregulacije“ d..d. Bjelovar u iznosu od 331.807,00 EUR dok su OŠ Rovišće, Medicinska škola Bjelovar i Glazbena škola V. Lisinskog planirale primitak od zaduživanja. U okviru izdataka proračuna u iznosu od 2.293.357,00 EUR Županija je planirala povrat kredita od kratkoročnog zaduživanja, otplatu glavnice za športske dvorane te povrat namirenja poreza na dohodak. Preostali iznos za otplatu glavnice planirale su Medicinska škola Bjelovar, Opća bolnica Bjelovar i Dom za starije osobe.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=