PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr zatim izvršenje obveze implementacije cjelokupne digitalizacije uredskog poslovanja, te konačno i provedba izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) - Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19) - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) - Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) - Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21) - Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Broj vijećnika Pokazatelj se odnosi na broj vijećnika u Županijskoj skupštini kojima se isplaćuje naknada broj 39 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 39 39 39 Broj političkih stranaka Pokazatelj se odnosi na broj političkih stranaka koje su prema konačnim rezultatima izbora za Žup. skupštinu BBŽ dobile mjesto člana u Skupštini broj 16 Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Žup. skupštini BBŽ za 2021. godinu 16 16 16

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=