PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Bjelovar, 15.11.2022. RAZDJEL: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE DJELOKRUG RADA: Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije UO za financije obavlja sljedeće poslove: - priprema i izrada financijskih dokumenata, analiziranja izvršenja Proračuna, izrada konsolidiranih financijskih izvještaja, koordinacija odnosno organizacija i drugi stručni i administrativni poslovi, - obrada i unos podataka za obračun plaća, izdavanja potvrda i uvjerenja o plaći, te izrada potrebnih izvješća, - provođenje postupaka financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge putem javnog natječaja ili javnog poziva. PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU: RB Naziv programa 2023. 2024. 2025. 1. Redovne djelatnosti 5.476.149,00 EUR 3.831.000,00 EUR 3.632.992,00 EUR 2. Civilno društvo - udruge 66.362,00 EUR 66.362,00 EUR 66.362,00 EUR Ukupno: 5.542.511,00 EUR 3.781.759,00 EUR 3.699.354,00 EUR Glava: 00301 Upravni odjel za financije NAZIV PROGRAMA: Redovne djelatnosti OPIS PROGRAMA: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje upravnih odjela, za podmirenje rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima (službena putovanja), rashoda za materijal i energiju, rashode za usluge te ostalih nespomenuti rashodi poslovanja kao i rashode za obavljanje povjerenih poslova državne uprave. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=