PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr - Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 127/17, 138/20) - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 28/10) - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 139/10, 19/14 i 111/18) - Zakon o lokalnim porezima (NN broj 115/16, 101/17 i 114/22) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Broj zaposlenih Pokazatelj se odnosi na broj zaposlenih osoba u ustanovi osoba 144 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove 144 144 144 Procjena prihoda Pokazatelj se odnosi na procjenu prihoda temeljem koje se izrađuje proračun kn 29.925.254 EUR Upute za izradu proračuna MFIN, Uredba o načinu financiranja dec. sredstava, procjena ostalih prihoda 36.238.875,00 EUR 29.068.106,00 EUR 23.979.531,00 EUR IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Upravni odjel za financije u 2022. godini provodio je aktivnosti u skladu s planiranom dinamikom. Svi financijski izvještaji su pravovremeno izrađeni i predani nadležnim institucijama kao i financijsko planski dokumenti. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Razlog odstupanja od prošlogodišnje projekcije je donošenje nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko – bilogorske županije kojom su poslovi vezani za provođenje postupaka financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge sada u nadležnosti Upravnog odjela za financije te se samim time i sredstva planiraju u ovom Upravnom odjelu. Također, rashodi za zaposlene koji su radili na poslovima legalizacije ranije su se planirali u Upravnom odjelu za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=