PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Sredstva su planirana za sufinanciranje programa i projekata udruga građana zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja te udruga proizašlih iz domovinskog rata i antifašističke borbe, a koje zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije. Udruge svoje programske zahtjeve dostavljaju temeljem Javnog poziva koji raspisuje Županija. Također su sredstva planirana za programe Udruga umirovljenika sa područja županije kao i potpore karitativnim aktivnostima vjerskih zajednica. U okviru toga aktivno će se pratiti i novčano potpomagati karitativne aktivnosti vjerskih zajednica na području županije, temeljem programa i projekata vjerskih zajednica dostavljenih na javni poziv. 2022. 2023. 2024. 66.362,00 EUR 66.362,00 EUR 66.362,00 EUR CILJ PROGRAMA: Ovim programom ostvaruju se ciljevi jačanja civilnog društva tj. učinkovitog djelovanja udruga i vjerskih zajednica. Sredstva su planirana za sufinanciranje programa i projekata udruga građana zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja te udruga proizašlih iz domovinskog rata i antifašističke borbe, a koje zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o udrugama (NN 74/2014, 70/2017 i 98/2019) - Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21) - Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Bjelovarsko-bilogorske županije – Županijski glasnik 2/2016. - Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02 i 73/13) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2022.) Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Javni pozivi Pokazatelj se odnosi na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata udruga i zajednica broj 1 Službena stranica BBŽ 1 1 1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=