PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Na ovoj aktivnosti planiraju se rashodi promotivnih aktivnosti gospodarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije (npr. nastup Bjelovarsko-bilogorske županije na sajmovima, izrada promotivnih materijala i slično). 2023. 2024. 2025. 21.000,00 EUR 21.000,00 EUR 21.000,00 EUR A000023 – „Suvenir Nova“ Ustanovi Suvenir Nova koja zapošljava osobe sa invaliditetom isplaćuje se mjesečna subvencija. 2023. 2024. 2025. 127.500,00 EUR 127.500,00 EUR 127.500,00 EUR A000034 - Poticanje nastupa na sajmovima U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za poticanje nastupa na sajmovima gospodarstvenicima i obrtnicima, koji bi se realizirao temeljem Javnog poziva. Cilj je olakšati nastupe na sajmovima naših gospodarstvenika i obrtnika, kako bi lakše pronalazili nova tržišta i promovirali svoje proizvode. 2023. 2024. 2025. 13.300,00 EUR 13.300,00 EUR 13.300,00 EUR A000114 – „Bjelovarski sajam“ Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoć Bjelovarskom sajmu d.o.o. koji je u 60 % vlasništvu Županije za organizaciju Stočarskog sajma. 2023. 2024. 2025. 6.600,00 EUR 6.600,00 EUR 6.600,00 EUR A000185 – Financiranje razvoja obrtništva U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje programa rada Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije i poticanje otvaranja novih obrta što bi se realiziralo temeljem Javnog poziva. Cilj je potaknuti otvaranje novih obrta, kako bi se što veći broj fizičkih osoba odlučio samo zaposliti u vlastitom obrtu, a kasnije vjerojatno i još nekoga zaposliti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=