PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr - predlaganja i provođenja mjera razvoja i unapređenja lovstva i gospodarenja lovištima i divljači, surađivanje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma, - obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana. PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Upravni odjel nema proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu utvrđeno je unutarnje ustrojstvo, te Upravni odjel nema ustrojstvenih jedinica. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU: R.br. Naziv programa 2023. 2024. 2025. 1. Servisiranje unutarnjeg duga 0,00 178.286,00 178.286,00 2. Razvoj sela i seoskog prostora 2.450.500,00 479.500,00 479.500,00 3. Lovstvo i šumarstvo 86.000,00 86.000,00 86.000,00 4. Sustav navodnjavanja i odvodnje 305.000,00 250.000,00 250.000,00 Ukupno: 2.841.500,00 993.786,00 993.786,00 GLAVA: 006-1 Poljoprivreda i ruralni razvoj NAZIV PROGRAMA: Servisiranje unutarnjeg duga OPIS PROGRAMA: Program kreditiranja poljoprivrednika na području Bjelovarsko-bilogorske županije započeo je 2003. godine u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i udruživanjem kreditnih sredstava Ministarstva poljoprivrede i Bjelovarsko-bilogorske županije temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede. Ovim Programom planirana su sredstva za povrat duga Ministarstvu poljoprivrede za kreditiranje poljoprivrednika sukladno Terminskom planu povrata duga te je za 2023. godinu povrat duga odgođen, a 2024. i 2025. potrebno je osigurati 178.286 eura. U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost: A000274 – Otplata kredita Ministarstvu poljoprivrede Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za povrat duga Ministarstvu poljoprivrede za kreditiranje poljoprivrednika.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=