PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Učenici će tijekom cijele školske godine biti zaposleni na projektu. Njihovo stalno sudjelovanje u radu na projektu biti će odlučujuće pri odabiru onih učenika koji će ići na razmjenu učenika; Evaluacijski listići. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Nema odstupanja. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Realizacija planiranih programa Broj uključenih učenika i učitelja EUR 17.107.949,00 17.107.949,00 16.956.306,00 17.033.864,00 NAZIV PROGRAMA: Srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija OPIS PROGRAMA: Decentralizirana sredstva za srednjoškolsko obrazovanje planirana su u iznosu od 2.146.219,00 EUR za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost: A000204 – Redovna djelatnost SŠ -dec Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola te prijevoz zaposlenika srednjih škola. 2023. 2024. 2025. 1.481.429,00 1.506.049,00 1.526.448,00 A000205 – Otplata kredita u SŠ - dec Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za povrat duga po kreditima za izgradnju dvorane u SŠ August Šenoa Garešnica i izgradnju Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar. 2023. 2024. 2025.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=