PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Redovito obavljanje djelatnosti Veličina objekta i broj učenika EUR 2.146.219,00 Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina 2.146.219,00 2.195.392,00 2.307.783,00 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postignuti su djelomično svi ciljevi u 2022. godini jer su sredstva uložena u obnovu objekata srednjih škola, namjenski su utrošena sredstva za investicijsko i tekuće održavanje, izvršena je redovita otplata kredita srednjih škola. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Odstupanja nema. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Podmirenje svih obveza Veličina objekta i broj učenika EUR 2.146.219,00 2.149.219,00 2.195.392,00 2.307.783,00 NAZIV PROGRAMA: Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda OPIS PROGRAMA: Planirana sredstva u iznosu od 10.554.119,00 EUR utrošit će se za županijska natjecanja srednjih škola, kulturne i javne djelatnosti škola, prijevoz učenika srednjih škola, financiranje rada Centra izvrsnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, promicanje zvanja i zanimanja, sufinanciranje e-tehničara, osiguranje školskih zgrada, stipendiranje učenika srednjih škola, ulaganje u opremu škola, dogradnju RCK Medicinske škole Bjelovar, uspostavu RCK Medicinske škole Bjelovar, dogradnju Gimnazije Bjelovar, izgradnju zgrade GŠ V. Lisinskog u Bjelovaru, sufinanciranje projekta pomoćnici u nastavi faza V, projekt Školska shema u SŠ.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=