PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr 91 m2 neto površine, u koje će se smjestiti 8 kabineta od kojih dio čini simulacijski centar, 2 laboratorija, 2 specijalizirane učionice, opće učionice, kabineti za profesore te sanitarne i pomoćne prostorije. Radovi rekonstrukcije i dogradnje su završeni te slijedi tehnički pregled i primopredaja radova, a nabava medicinske i ostale opreme je u tijeku. 2023. 2024. 2025. 3.156.122,00 0,00 0,00 K000128– Uspostava RCK Medicinska škole – RCK2 Razdoblje provedbe projekta je od 18.02.2020. do 18.12.2023. Nositelj projekta je Medicinska škola Bjelovar. Partneri u projektu su Bjelovarsko-bilogorska županija, Medicinska škola Osijek, Srednja škola Koprivnica, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci, Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Tehnička škola Virovitica, Veleučilište u Bjelovaru, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Projekt jednako razvoj d.o.o., Pučko otvoreno učilište Algebra, Hrvatska komora medicinskih sestara, Cridens d.o.o., Učilište za obrazovanje odraslih - IDEM. Svrha projekta je uspostaviti programske i kadrovske uvjete u RCK Medicinske škole Bjelovar kako bi se učenicima i odraslim polaznicima unaprijedile mogućnosti za učenje temeljeno na radu te provesti stručno usavršavanje nastavnika i mentora. Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. 2023. 2024. 2025. 1.985.859,00 0,00 0,00 K000132– RCK Zabok Projekt Turističko-ugostiteljske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima. 2023. 2024. 2025. 19.908,00 2.500,00 0,00 K000145– Dogradnja Gimnazije Bjelovar Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dogradnju Gimnazije Bjelovar. 2023. 2024. 2025. 398.170,00 398.170,00 398.170,00 K000146– Izrada projektno tehničke dokumentacije za škole

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=