PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr unaprijediti radni potencijal. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, od 05. siječnja 2021. do 05. srpnja 2022. godine. Sredstava za ovaj projekt u proračunu za 2022. godinu planirana su dijelom na Županiji, a dijelom na Domu za starije osobe Bjelovar, obzirom da je Dom partner u projektu te je županijski proračunski korisnik. 2023. 2024. 2025. 120.580,00 0,00 0,00 CILJ PROGRAMA: Što veća uključenost društveno isključenih skupina ljudi koji se zbog intelektualnih ili motoričkih nedostataka te socijalnih uvjeta nalaze na marginama društva. Veća uključenost marginaliziranih skupina u društvo, te posebna briga i skrb za djecu i mlade. Županija osigurava zakonom utvrđena sredstva kao tekuću donaciju županijskoj organizaciji Crvenog križa za tekuće izdatke i rad službe, a u svrhu humanitarnih aktivnosti koje slijedom zakona obavlja ova organizacija. Projektima koji se provode unutar Odjela, a financirani su sredstvima Europske unije želi se postići veća briga i skrb o različitim kategorijama socijalno ugroženih osoba, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Akcijski plan Bjelovarsko bilogorske županije - Jačanje županijskih kapaciteta za socijalno planiranje i suzbijanje siromaštva, Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine broj 71/10 i 136/20), Akcijski plan socijalnih usluga za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Zakon o hrvatskom crvenom križu (Narodne novine broj 71/10 i 136/20), Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.06.0243 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0146 ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Socijalna skrb iznad standarda Planska dokumentacija EUR 249.519,00 Proračun 249.519,00 116.798,00 116.798,00 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=