PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr CILJ PROGRAMA: - utvrditi vrijeme, nastupa i uzroka smrti radi upisa u maticu umrlih i eventualnog poduzimanja drugih potrebnih radnji u slučaju sumnjive smrti. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine, br. 100/18, 125/19, 147/20) - Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ 169/04, 37/08), A000140 - Zaštita prava pacijenata u BBŽ Ovom aktivnošću planirane su naknade članovima Povjerenstva prema broju održanih sjednica. Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području županije, koji se odnosi na prava i interese pacijenata, te podnošenje godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva Županijskoj skupštini i nadležnom ministarstvu za zdravstvo. 2022. 2023. 2024. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 A000147 - Program prevencije kardiovaskularnih bolesti Kardiovaskularne bolesti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji su značajan javnozdravstveni problem, jer uzrokuju veliko ekonomsko opterećenje zbog troškova liječenja i smanjene produktivnosti zbog izostajanja s posla, uzrokuju nesposobnost, invaliditet i prijevremenu smrtnost. U cilju prevencije i sprječavanja prijevremene smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, odgađanja početka bolesti, smanjivanja invalidnosti i podizanja kvalitete života, nužno je sustavno provođenje preventivnih programa duže vremensko razdoblje, kao što prikazuju primjeri zemalja koje su u tome uspjele. Kroz ovaj Program, financiraju se timovi koji obavljaju intervencijsko zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda (STEMI) te se provode preventivni programi. 2023. 2024. 2025. 26.500,00 26.500,00 26.500,00 A000190 - Savjet za zdravlje Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti osnovan je Savjet za zdravlje koji kao savjetodavno tijelo obavlja sljedeće: - pomaže u planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na području Bjelovarskobilogorske županije. - daje mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite na području Bjelovarskobilogorske županije, - predlaže mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=