PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr 2023. 2024. 2025. 5.300,00 5.300,00 5.300,00 Glava: 00802 Demografija i mladi NAZIV PROGRAMA: Redovne djelatnosti OPIS PROGRAMA: U sklopu redovne djelatnosti provodi se program Nacionale populacijske politike. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: A000144 - Mjera provedbe nacionalne populacijske politike U svrhu ostvarivanja ciljeva Nacionalne populacijske politike („Narodne novine“ 162/06) Županija svojom potporom iz proračuna isplaćuje jednokratnu novčanu za svako novorođeno dijete na području naše Županije temeljem Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji. Cilj je podizanje nataliteta Županije. 2023. 2024. 2025. 132.700,00 132.700,00 132.700,00 A000329 - Savjet za mlade Savjet mladih je savjetodavno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Bjelovarsko-bilogorske županije te kroz svoje djelovanje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području BBŽ i cilj mu je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva u proračunu namijenjena su za redovne aktivnosti Savjeta mladih BBŽ, putne troškove i dnevnice, odnosno za aktivnosti realizacije Programa Savjeta mladih BBŽ. 2023. 2024. 2025. 6.600,00 6.600,00 6.600,00 A000333 - Za mlade BBŽ Sredstva u proračunu namijenjena su za aktivnosti vezane uz realizaciju programa i projekata za mlade koji žive i djeluju na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Aktivnost obuhvaća jačanje udruga mladih i za mlade, osiguranje održivosti socijalno-poduzetničkih aktivnosti udruga mladih i za mlade kao i promoviranje doprinosa udruga mladih i za mlade cjelovitom razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije. Također, planira se raspisivanje javnog poziva za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na području BBŽ.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=