PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.542.511,00 3.897.362,00 3.699.354,00 Glava: 00301 Upravni odjel za financije 5.476.149,00 3.831.000,00 3.632.992,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 5.476.149,00 3.831.000,00 3.632.992,00 A A000012 REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA 4.066.631,00 2.369.681,00 2.223.474,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.734.824,00 2.369.681,00 2.223.474,00 3 RASHODI POSLOVANJA 2.168.694,00 2.329.864,00 2.183.657,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.758.445,00 1.765.908,00 1.773.408,00 32 MATERIJALNI RASHODI 379.921,00 533.628,00 379.921,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 30.328,00 30.328,00 30.328,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.566.130,00 39.817,00 39.817,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.566.130,00 39.817,00 39.817,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 331.807,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 331.807,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 331.807,00 A A000339 FINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE 1.351.319,00 1.351.319,00 1.351.319,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.182,00 4.182,00 4.182,00 3 RASHODI POSLOVANJA 4.182,00 4.182,00 4.182,00 32 MATERIJALNI RASHODI 4.182,00 4.182,00 4.182,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.347.137,00 1.347.137,00 1.347.137,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.347.137,00 1.347.137,00 1.347.137,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 977.703,00 981.886,00 984.867,00 32 MATERIJALNI RASHODI 283.164,00 278.981,00 276.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 86.270,00 86.270,00 86.270,00 K K000001 ULAGANJE U OPREMU ŽUPANIJE 29.664,00 60.000,00 29.664,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.664,00 60.000,00 29.664,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.664,00 60.000,00 29.664,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 6.636,00 20.000,00 6.636,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 23.028,00 40.000,00 23.028,00 K K000076 RAZVIJANJE SUSTAVA LOKALNE RIZNICE 28.535,00 50.000,00 28.535,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.535,00 50.000,00 28.535,00 3 RASHODI POSLOVANJA 28.535,00 50.000,00 28.535,00 32 MATERIJALNI RASHODI 28.535,00 50.000,00 28.535,00 Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBŽ 66.362,00 66.362,00 66.362,00 Program: 1013 CIVILNO DRUŠTVO - UDRUGE 66.362,00 66.362,00 66.362,00 A A000371 SREDSTVA ZA RAD UDRUGA BBŽ 66.362,00 66.362,00 66.362,00 5

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=