PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU 1.401.392,00 993.786,00 993.786,00 Glava: 00601 Poljoprivreda i ruralni razvoj 1.401.392,00 993.786,00 993.786,00 Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 178.286,00 178.286,00 A A000274 OTPLATA KREDITA MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE 178.286,00 178.286,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 178.286,00 178.286,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 178.286,00 178.286,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 178.286,00 178.286,00 Program: 1003 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA 1.010.392,00 479.500,00 479.500,00 A A000044 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA 133.000,00 133.000,00 133.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 133.000,00 133.000,00 133.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 133.000,00 133.000,00 133.000,00 35 SUBVENCIJE 133.000,00 133.000,00 133.000,00 A A000046 PROTUGRADNA ZAŠTITA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 A A000175 PČELARSTVO 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.000,00 13.000,00 13.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 13.000,00 13.000,00 35 SUBVENCIJE 13.000,00 13.000,00 13.000,00 A A000212 POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35 SUBVENCIJE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35 SUBVENCIJE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 A A000217 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 35 SUBVENCIJE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 A A000225 SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 18.000,00 18.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 16

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=