PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 42.310,00 Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 1.919,00 1.838,00 1.900,00 A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 1.919,00 1.838,00 1.900,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.919,00 1.838,00 1.900,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.919,00 1.838,00 1.900,00 32 MATERIJALNI RASHODI 745,00 678,00 679,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.174,00 1.160,00 1.221,00 Glava: 00702 Srednješkolsko obrazovanje 29.370.926,00 21.893.077,00 22.066.012,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 17.107.949,00 16.956.306,00 17.033.864,00 A A000283 REDOVNA DJELATNOST SŠ - VS KORISNIKA 17.058.384,00 16.946.468,00 17.030.430,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 792.583,00 622.973,00 582.264,00 3 RASHODI POSLOVANJA 638.562,00 532.066,00 493.238,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 84.001,00 84.012,00 83.892,00 32 MATERIJALNI RASHODI 546.476,00 439.966,00 401.254,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 7.065,00 7.068,00 7.072,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 38 OSTALI RASHODI 20,00 20,00 20,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.703,00 87.589,00 85.708,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.309,00 3.717,00 3.717,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 144.066,00 82.412,00 80.398,00 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 1.328,00 1.460,00 1.593,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.318,00 3.318,00 3.318,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 3.318,00 3.318,00 3.318,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 203.518,00 203.518,00 203.518,00 3 RASHODI POSLOVANJA 192.705,00 192.705,00 192.705,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 120,00 120,00 120,00 32 MATERIJALNI RASHODI 191.721,00 191.721,00 191.721,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 864,00 864,00 864,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.813,00 10.813,00 10.813,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 9.813,00 9.813,00 9.813,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 16.044.454,00 16.102.148,00 16.227.031,00 3 RASHODI POSLOVANJA 16.015.729,00 16.073.377,00 16.199.587,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 15.880.749,00 15.954.475,00 16.085.193,00 32 MATERIJALNI RASHODI 121.071,00 109.324,00 104.816,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 13.245,00 8.914,00 8.914,00 26

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=