ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Broj 11 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 14. prosinca 2021. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 97. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08. i 136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09., 1/13., 7/13., 1/18., 2/20., 5/20., i 1/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 4. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donijela je PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od: A) RAČUN PRIHODA I RASHODA u kn Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. PRIHODI POSLOVANJA 938.209.182,00 853.726.949,00 822.815.335,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.324.840,00 138.190,00 138.190,00 RASHODI POSLOVANJA 792.684.503,00 770.804.623,00 756.875.447,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 121.685.554,00 56.273.804,00 38.753.717,00 Razlika – višak/manjak 26.163.965,00 26.786.712,00 27.324.361,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=