ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 101 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK 332. Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21-pročišćeni tekst) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument -Fagot I. Daje se prethodna suglasnost Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Fagot za osnovnu glazbenu školu, pripremne razrede srednje glazbene škole, te za srednju glazbenu školu, koju je Školski odbor Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar utvrdio na sjednici održanoj 22. listopada 2021. godine. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/14 URBROJ: 2103-09-21-7 Bjelovar, 26. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 333. Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21-pročišćeni tekst) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument -Flauta I. Daje se prethodna suglasnost Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Flauta za pripremne razrede srednje glazbene škole, koju je Školski odbor Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar utvrdio na sjednici održanoj 22. listopada 2021. godine. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/14 URBROJ: 2103-09-21-8 Bjelovar, 26. listopada 2021 ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 334. Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21-pročišćeni tekst) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Čazma da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa obrazovanja-Poslovni tajnik I. Daje se prethodna suglasnost Srednjoj školi Čazma da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa obrazovanja – Poslovni tajnik, koju je Školski odbor Srednje škole Čazma utvrdio na sjednici održanoj 21. listopada 2021. godine. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-55 Bjelovar, 22. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=