ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 102 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 335. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi August Šenoa Garešnica za financiranje izgradnje pristupne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, te za sufinanciranje udžbenika učenicima 1. razreda programa Opće gimnazije I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi August Šenoa Garešnica za financiranje izgradnje pristupne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, te za sufinanciranje udžbenika učenicima 1. razreda programa Opće gimnazije. II. Sredstva za gore navedeni izdatak u iznosu od 253.867,10 kuna izdvojit će se iz viška prihoda i primitaka utvrđenih u financijskom rezultatu 31.12.2020. godine. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku" KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-51 Bjelovar, 20. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 336. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 26. listopada 2021. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na I. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini. Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/20-01/53 URBROJ: 2103-09-21-30 Bjelovar, 26. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 337. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za produljenje roka izvođenja radova na projektu energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za produljenje roka izvođenja radova na projektu Energetska obnova zgrade Područne škole Šandrovac na adresi Bjelovarska 2 43227 Šandrovac, KK.04.2.1.04.0072. do 05. svibnja 2022. godine. Članak 2. Daje se suglasnost ravnateljici za potpisivanje aneksa ugovora. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-86 Bjelovar, 04. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 338. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=