ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 137 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj Org. Polazna Ciljana Ciljana Ciljana Plan Povećanje/ Novi plan rezultata Klas. vrijednost vrijed. 2021. vrijed. 2022. vrijed. 2023. 2021. g. smanjenje 2021. g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA 7.380.369,70 128.411,41 7.508,11 MJERA 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture 6.812.969,70 128.411,41 6.941.381,11 PROGRAM 1006 Upravljanje imovinom 4.654.897,00 118.661,41 4.773.558,41 A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma 1.1.01. 1006 - - - - 477.722,25 0,00 477.722,25 A100100 Tekuće i investicijsko uređenje (bivša) škola Pakrani 1.1.02. 1006 - - - - 20.000,00 0,00 20.000,00 A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje 1.1.03. 1006 - - - - 505.000,00 80,00 585.000,00 K100014 Dodatna ulaganja na objektima 1.1.04. 1006 - - - - 25.000,00 0,00 25.000,00 K100015 Nabava objekata 1.1.04. 1006 - - - - 380.000,00 0,00 380.000,00 K100017 Nabava imovine 1.1.05. 1006 - - - - 109.900,00 0,00 109.900,00 K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac 1.1.06. 1006 - - - - 1.827.342,25 0,00 1.827.342,25 K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip 1.1.07. 1006 - - - - 651.922,50 0,00 651.922,50 K100121 Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač - TKC Sirač 1.1.08. 1006 - - - - 0,00 0,00 0,00 K100154 Izgradnja civilne streljane 1.1.27. 1006 - - - - 125.000,00 0,00 125.000,00 K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića 1.1.28. 1006 - - - - 240.000,00 0,00 240.000,00 T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme 1.1.09. 1006 - - - - 293.010,00 0,00 293.010,00 PROGRAM 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture 1.618.000,00 40.000,00 1.658.000,00 A100120 Sanacija nogostupa u Kipu 1.1.14. 1017 870.000,00 0,00 870.000,00 K100052 Izgradnja plinovoda 1.1.16. 1017 150.000,00 0,00 150.000,00 K100053 Izgradnja kanalizacije 1.1.17. 1017 150.000,00 0,00 150.000,00 K100054 Izgradnja vodovoda 1.1.18. 1017 150.000,00 0,00 150.000,00 K100055 Izgradnja javne rasvjete 1.1.19. 1017 50.000,00 0,00 50.000,00 K100057 Opremanje groblja 1.1.33. 1017 30.000,00 0,00 30.000,00 K100077 Ulaganja u tuđu imovinu 1.1.26. 1017 0,00 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=