ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 136 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 Akt. A100133 Održavanje groblja i mrtvačnica Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina 30.000,00 9.600,00 39.600,00 Akt. A100134 Održavanje čistoće javnih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 9.600,00 39.600,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 9.600,00 39.600,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 9.600,00 39.600,00 Program 1033 Održavanje javne rasvjete 240.000,00 -60.000,00 180.000,00 Akt. A100135 Održavanje javne rasvjete Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 240.000,00 -60.000,00 180.000,00 32 Materijalni rashodi 240.000,00 -60.000,00 180.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 130.000,00 0,00 130.000,00 323 Rashodi za usluge 110.000,00 -60.000,00 50.000,00 Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 56.000,00 0,00 56.000,00 Akt. A100143 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 56.000,00 0,00 56.000,00 32 Materijalni rashodi 56.000,00 0,00 56.000,00 323 Rashodi za usluge 56.000,00 0,00 56.000,00 Program 1036 Nabava kamenog materijala 100.000,00 0,00 100.000,00 Akt. A100141 Nabava kamenog materijala Funkcija: 0451 Cestovni promet 100.000,00 0,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 0,00 100.000,00 UKUPNO 17.214.626,24 126.423,35 17.341.049,59 Članak 4. V. Izmjene plana razvojnih programa sadrže ciljeve i prioritete razvoja s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, a na temelju Strateškog plana Općine Sirač za trogodišnje razdoblje kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=