ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 139 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj Org. Polazna Ciljana Ciljana Ciljana 1. Rebalans Povećanje/ 2. Rebalans rezultata Klas. vrijednost vrijed. 2018. vrijed. 2019. vrijed. 2020. 2020. smanjenje (12-10) 2020. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MJERA 2.2. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina – mladih, žena, djece, branitelja, stradalnika, rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih 171.600,00 0,00 171.600,00 PROGRAM 1008 Socijalna skrb 150.000,00 0,00 150.000,00 A100146 Potpora mladim obiteljima (kupnja ili adaptacija stambenog prostora) 2.2.03. 1008 150.000,00 0,00 150.000,00 PROGRAM 1011 Razvoj civilnog društva 21.600,00 0,00 21.600,00 A100122 Wifi4EU 2.2.02. 1011 21.600,00 0,00 21.600,00 SVEUKUPNO 7.611.969,70 128.411,41 7.740.381,11 Članak 5. IV. izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu objavit će se u "Županijskom glasniku" i na Internet stranici Općine Sirač, a stupa na snagu osmog dana od dana objave. Klasa: 400-08/21-01/7 URBROJ: 2111/04-01-20-1 Sirač, 11. 11. 2021. godine PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=