ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 153 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK i podzakonskih propisa, stručno usavršavanje - inicijativnost i rezultati - Učinkovitost i kvaliteta rada: izrada službenih pismena." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 080-07/21-01/1 URBROJ: 2111/04-01-21-2 Sirač, 11.11.2021. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 131. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članka 2., 3., 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020) i članka 51a. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Načelnik Općine Sirač 08. listopada 2021. godine donosi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=