ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 162 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 339. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanska na sklapanje Ugovora o privremenom korištenju prostora i opreme školskosportske dvoran 340. Zaključak 341. Zaključak o davanju suglasnosti Turističkougostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za sklapanje ugovora za korištenje školskosportske dvorane tijekom školske godine 2021./2022. 342. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma na prijedlog Ugovora o davanju u zakup školsko-športske dvorane za ŽOK Čazma, MOK Čazma i NK Čazma 343. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica 344. Zaključak o davanju suglasnosti na II. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini 345. Zaključak o davanju suglasnosti na III. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini 346. Zaključak o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog Daruvar za uređenje okoliša i osvjetljenje igrališta i vanjskog prostora Područne škole u Donjim Sređanima, te nabavu računala za školsku knjižnicu 347. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za zaključivanje Ugovora o davanju u zakup školsko športske dvoran 348. Zaključak o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Bjelovar na prijedlog Odluke o utrošku vlastitih prihoda ostvarenih u 2021. godini 349. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za raspisivanje Poziva jednostavne nabave za demontažu i zamjenu cijevi toplovoda 350. Rješenje o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja Sustava upravljanja kvalitetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 351. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odobravanje subvencija u lovstvu Bjelovarskobilogorske županije 352. Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području Općine Končanica OPĆINA SIRAČ 115. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Sirač za projekt "Rekonstrukcija škole u društveni dom P+1" 116. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač 117. VI. izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu 118. VIII. izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu 119. Odluka o V. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu 120. V. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 121. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu 122. I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu 123. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač 124. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač 125. Odluka o poništenju javnog natječaja 126. Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2017/18 godine 127. Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2018/19 godine 128. Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2019/20 godine 129. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji 130. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika 131. VII. izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu 132. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač 133. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sirač za 2021. godinu "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Lidija Brkić, mag. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 − Pretplata za 2021. godinu iznosi 450,00 kuna − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar. Stranica 103 103 104 104 104 104 105 105 106 106 106 106 107 Stranica 107 109 109 109 114 120 142 143 145 147 148 149 149 150 151 152 152 153 158 159

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=