ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 161 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Čazma za davanju u zakup školsko-športske dvorane 311. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Popisnog povjerenstva Ispostave Garešnica 312. Odluka o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Bjelovarsko-bilogorske županije 313. Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenicima poslodavaca za zaštitu na radu 314. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju odgovornih osoba za evakuaciju Bjelovarskobilogorske županije 315. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju osoba za pružanje prve pomoći djelatnicima Bjelovarsko-bilogorske županije 316. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva za provedbu popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine 317. Odluka o osnivanju radne skupine za izradu Master plana prometnog sustava Bjelovarskobilogorske županije 318. Odluka o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog za više radove na PŠ Donji Sređani u sklopu provedbe projekta energetske obnove 319. Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici OŠ Veliko Trojstvo za potpis ugovora s izvođačem radova na sanaciji od potresnog djelovanja 320. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sirač 321. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županije 322. Rješenje o imenovanju osoba za pružanje prve pomoći djelatnicima Bjelovarsko-bilogorske županije 323. Rješenje o imenovanju odgovornih osoba za evakuaciju Bjelovarsko-bilogorske županije 324. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar 325. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarskobilogorske županije 326. Rješenje o imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarskobilogorske županije 327. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Tambura 328. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Udaraljke 329. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Harfa 330. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Oboa 331. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Kontrabas 332. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Fagot 333. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Flauta 334. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Čazma da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Poslovni tajnik 335. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi August Šenoa Garešnica za financiranje izgradnje pristupne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti te za sufinanciranje udžbenika učenicima 1. razreda programa Opće gimnazije 336. Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini 337. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za produljenje roka izvođenja radova na projektu energetske obnove 338. Zaključak o davanju suglasnosti Obrtničkoj školi Bjelovar za utrošak vlastitih prihoda u periodu od siječnja 2021. do listopada 2021. godine Stranica 90 90 91 91 92 93 93 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 Stranica 99 100 100 100 101 101 101 102 102 102 102

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=