ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 23 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. T T000124 POTPORE PROMOCIJI I MARKETINGU TURISTIČKE PONUDE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 35 SUBVENCIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 50.000,00 Program: 1008 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA OBRTNIŠTVA 3.895.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 A A000020 PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 100.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 A A000023 "SUVENIR NOVA" 960.000,0 0 960.000,00 960.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 960.000,00 960.000,00 960.000,00 38 OSTALI RASHODI 960.000,00 960.000,00 960.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 960.000,00 A A000034 POTICANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA 100.000,00 200.000,00 200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 200.000,00 200.000,00 35 SUBVENCIJE 100.000,00 100.000,00 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 A A000114 "BJELOVARSKI SAJAM" 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 35 SUBVENCIJE 00.000,00 300.000,00 300.000,00 351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 300.000,00 A A000185 FINANCIRANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,0 300.000,00 300.000,00 35 SUBVENCIJE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 150.000,00 38 OSTALI RASHODI 150.000,0 150.000,00 150.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 150.000,00 A A000229 POTPORA ZA RAD GOSPODARSKOSOCIJALNOG VIJEĆA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 A A000314 POTICANJE CERTIFICIRANJA I UVOĐENJA SUSTAVA KVALITETE KOD GOSPODARSKIH SUBJEKATA 80.000,00 90.000,00 90.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 90.000,00 90.000,00 35 SUBVENCIJE 80.000,00 90.000,00 90.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 80.000,00 A A000320 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU GOSPODARSTVENIKA NA EU FONDOVE 210.000,00 210.000,00 210.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=