ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 22 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 240.000,00 240.000,00 240.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 240.000,00 240.000,00 240.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 240.000,00 Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBŽ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Program: 1013 CIVILNO DRUŠTVO - UDRUGE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 A A000371 SREDSTVA ZA RAD UDRUGA BBŽ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI 24.260.840,00 20.584.870,00 20.604.870,00 Glava: 00401 Gospodarstvo i obrtništvo 6.045.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Program: 1012 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 2.150.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 A A000022 TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE 550.000,00 550.000,00 550.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 550.000,00 550.000,00 550.000,00 38 OSTALI RASHODI 550.000,00 550.000,00 550.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 550.000,00 A A000312 POTPORA RAZVOJU KONTINENTALNOG TURIZ. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 SUBVENCIJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 20.000,00 38 OSTALI RASHODI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 A A000313 TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU 200.000,00 300.000,00 300.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 300.000,00 300.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 100.000,00 150.000,00 150.000,00 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 100.000,00 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 150.000,00 150.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 A K000119 "CIKLO-TURIZAM faza 5" 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 500.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 500.000,00 500.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 500.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 500.000,00 500.000,00 T T000062 JAVNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 100.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=