ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 25 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.500,00 T T000056 PODUZETNIK BBŽ ZA 2011. GODINU 15.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 35 SUBVENCIJE 15.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 15.000,00 T T000125 SUFINANCIRANJE VLASTITOG UČEŠĆA U PROVEDBI EU I NACIONALNIH PROJEKATA ZA GOSPODARSTVENIKE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 35 SUBVENCIJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 200.000,00 T T000126 SUFINANCIRANJE VLASTITOG UČEŠĆA U PROVEDBI EU I NACIONALNIH PROJEKATA ZA OBRTNIKE 100.000,00 100.000,00 00.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 SUBVENCIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 100.000,00 T T000127 POTPORA RAZVOJU PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 35 SUBVENCIJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 200.000,00 T T000130 "COOP FWD"- MEĐUREGIONALNOM SURADNJOM DO POTPORE SOCIJALNOM PODUZETNIŠTVU 295.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 295.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 85.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 85.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 205.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 50.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 95.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 60.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 Glava: 00402 Gospodarski razvoj 8.108.840,00 3.727.870,00 3.747.870,00 Program: 1028 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 8.108.840,00 3.727.870,00 3.747.870,00 A A000271 SUFINANCIRANJE PROJEKATA SFEU 100.000,00 150.000,00 150.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 150.000,00 150.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 75.000,00 75.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 50.000,00 75.000,00 75.000,00 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 50.000,00 A A000334 REDOVNA DJELATNOST JU RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 1.198.800,00 1.246.800,00 1.266.800,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=