ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 26 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.198.800,00 1.246.800,00 1.266.800,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 816.800,00 844.800,00 864.800,00 311 PLAĆE (BRUTO) 560.000,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 163.800,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 93.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 382.000,00 402.000,00 402.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 135.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 30.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 161.400,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55.600,00 A A000230 IZRADA PLANA RAZVOJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 A K000149 REVITALIZACIJA PROSTORA BJELOVARSKOG SAJMA (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER) 2.500.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.500.000,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.500.000,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2.500.000,00 A K000150 EKO-TURIZAM 360 (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER) 2.000.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.000.000,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.000.000,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2.000.000,00 T T000116 TU SMO ZA VAS faza II 2.210.040,00 2.331.070,00 2.331.070,00 Izvor: 4 POMOĆ I 2.210.040,00 2.331.070,00 2.331.070,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.630.000,00 1.751.000,00 1.751.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 1.400.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 230.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 580.040,00 580.070,00 580.070,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 70.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 490.040,00 Glava: 00403 Komunalna infrastruktura i promet 10.107.000,00 9.457.000,00 9.457.000,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 9.457.000,00 9.457.000,00 9.457.000,00 A A000322 POTPORA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA BBŽ NA PRUZI BANOVA JARUGA-DARUVAR- VIROVITICA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 200.000,00 A A000344 JAVNA USLUGA - PRIJEVOZ PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU 9.257.000,00 9.257.000,00 9.257.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 9.257.000,00 9.257.000,00 9.257.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 9.257.000,00 9.257.000,00 9.257.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 9.257.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=