ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 30 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 4 POMOĆI 100.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 100.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 83.500,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.500,00 A T000115 "EUROPEAN WHITE STORKS" 700.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 50.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 43.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 630.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 630.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 630.000,00 Program: 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 T T000053 IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA BBŽ 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 400.000,00 Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU 7.740.795,00 7.740.795,00 7.740.795,00 Glava: 00601 Poljoprivreda i ruralni razvoj 7.740.795,00 7.740.795,00 7.740.795,00 Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 1.343.295,00 1.343.295,00 1.343.295,00 A A000274 OTPLATA KREDITA MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE 1.343.295,00 1.343.295,00 1.343.295,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.343.295,00 1.343.295,00 1.343.295,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.343.295,00 1.343.295,00 1.343.295,00 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.343.295,00 Program: 1003 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA 5.435.000,00 5.435.000,00 5.435.000,00 A A000044 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 35 SUBVENCIJE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.000.000,00 A A000046 PROTUGRADNA ZAŠTITA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 50.000,00 A A000175 PČELARSTVO 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 35 SUBVENCIJE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 70.000,00 A A000212 POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 SUBVENCIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=