ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 29 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 90.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 340.000,00 340.000,00 340.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 70.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 60.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 150.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 60.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 K K000063 ULAGANJE U OPREMU JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 K K000075 INFO PUNKT BLATNICA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 15.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 T T000068 "BIJELA RODA U BBŽ" 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 10.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 10.000,00 T T000070 MOČVARNI PLAVAC 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 T T000085 USPOSTAVA OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 A T000107 STAZA PRIJATELJA PRIRODE 468.550,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 100.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 368.550,00 32 MATERIJALNI RASHODI 368.550,00 323 RASHODI ZA USLUGE 368.550,00 A T000113 "ČAZMA NATURA" 100.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=