ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 32 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 38 OSTALI RASHODI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 A A000356 SUBVENCIONIRANJE OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 35 SUBVENCIJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 300.000,00 A K000139 IZGRADNJA REGIONALNOG DISTRIBUTIVNOG CENTRA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.500.000,00 T T000003 NATJECANJE ORAČA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 38 OSTALI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 T T000004 DRŽAVNO NATJECANJE ORAČA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 Program: 1004 LOVSTVO I ŠUMARSTVO 650.000,00 650.000,00 650.000,00 A A000336 PROGRAM RAZVOJA I UNAPREĐENJA LOVSTVA 325.000,00 325.000,00 325.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 325.000,00 325.000,00 325.000,00 35 SUBVENCIJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 300.000,00 38 OSTALI RASHODI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 382 KAPITALNE DONACIJE 25.000,00 A A000337 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU, PROMIDŽBA I INF., PROVOĐENJE MJERA ZA SPREČAVANJE ŠTETA 325.000,00 325.000,00 325.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 320.000,00 320.000,00 320.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 35 SUBVENCIJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 300.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 Program: 1006 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ODVODNJE 312.500,00 312.500,00 312.500,00 A A000129 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NAVODNJAVANJE 312.500,00 312.500,00 312.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 62.500,00 62.500,00 62.500,00 32 MATERIJALNI RASHODI 62.500,00 62.500,00 62.500,00 323 RASHODI ZA USLUGE 62.500,00 Izvor: 4 POMOĆI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 250.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=