ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 6 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.900.000,00 100.000,00 100.000,00 711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA 1.900.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 1.900.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 1.900.000,00 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424.840,00 38.190,00 38.190,00 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 419.840,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 18.990,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 18.990,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 400.850,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 400.850,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 400.850,00 723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 5.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 5.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 5.000,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 5.000,00 SVEUKUPNO PRIHODI 940.534.022,00 853.865.139,00 822.953.525,00 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 3 RASHODI POSLOVANJA 792.684.503,00 770.804.623,00 756.875.447,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 537.465.802,00 536.844.466,00 534.525.622,00 311 PLAĆE (BRUTO) 450.008.453,14 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.931.967,14 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 12.484.616,14 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 3.447.351,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 3.447.351,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 8.649.312,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 8.649.312,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 216.124.117,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 216.124.117,00 Izvor: 4 POMOI 209.303.057,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 198.629.498,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 36.310,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 11.440,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 210.139,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 198.333.397,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 4.632.559,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=