ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 5 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 2.875.748,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 2.875.748,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 39.346.383,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 39.331.383,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 15.000,00 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 15.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 705.800,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 705.800,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 705.800,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 40.356.646,00 42.592.976,00 43.581.926,00 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 38.379.577,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 38.379.577,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 245.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 38.004.577,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 130.000,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima 1.977.069,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 60.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 60.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 1.917.069,00 Izvor: 51 Donacije 1.917.069,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 1.917.069,00 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 283.876.819,00 289.711.002,0 291.699.346,00 673 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 283.876.819,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 283.876.819,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 283.876.819,00 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 2.172.221,00 1.924.421,00 2.088.200,00 683 OSTALI PRIHODI 2.172.221,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.948.021,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 360.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.588.021,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 144.200,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 144.200,00 Izvor: 4 POMOĆI 80.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 80.000,00 Izvor: 466 Pomoći tem.prijenosa EU sredstava - korisnici 80.000,00 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.324.840,00 138.190,00 138.190,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=