ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 79 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK 2.1.6. Tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom Bjelovarsko-bilogorska županija se nalazi u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relatvno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda promjera od 5 do 50 mm i većeg. Tuča pada isključivo iz grmljavinskih oblaka kumulonibusa, a najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kurta oborina veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Pojava tuče i sugradice, pojavljuju se najčešće od svibnja do rujna, a nanose velike štete poljoprivrednoj proizvodnji, te pokretnoj i nepokretnoj imovini. Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode U preventivno djelovanje prije svega spada nabavka mreža protiv tuče čime se štite nasadi i urod od posljedica tuče. U slučaju većih proizvođača, kao i na područjima koja se ne mogu štititi mrežama preventivno, ulaganje je osiguranje uroda i nasada kod osiguravajućih društva od posljedica tuče. Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice nevremena s tučom. Red. broj Radnje i postupci (Mjere) 1. Izvještavanje župana, proglašenje prirodne nepogode i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima 2. Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa oštećenika i šteta sukladno Zakonu 3. Pozivanje Stožera CZ 4. Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete 5. Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje Županijsko i Državno povjerenstvo. 2.1.7. Mraz Mraz je oborina koja nastaje kada se vlaga iz vodenom parom zasičenog zraka desublimira na čvrstim površinama čija temperature je manja od temperature rosišta. Mraz pogađa biljke, ali i životinje, vodu i tlo. Mraz je uzrok velikim štetama u poljoprivredi kada se pojavi u vegetacijskom razdoblju (svibanj). Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode U preventivno djelovanje prije svega spada proizvodnja unutar staklenika ili plastenika čime se zaštićuju nasadi i urod od posljedica mraza. Kod većih gospodarstvenika, kao i na područjima koja se ne mogu štititi plastenicima preventivno ulaganje je osiguranje uroda i nasada od posljedica mraza kod osiguravajućih društva. Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice mraza. Red. broj Radnje i postupci (Mjere) 1. Izvještavanje župana, proglašenje prirodne nepogode i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima 2. Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa oštećenika i šteta sukladno Zakonu 3. Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete 4. Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te izvješćuje Županijsko i Državno povjerenstvo o obimu štete te dostavljanje izvješća o učinjenom. 2.1.8. Klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje tla Klizišta te odroni zemlje primarno nastaju kao rezultat iskrčivanja šumskih površina čime je tlo postalo podložno čestim erozivnim procesima. Pojavi klizišta doprinose i bujične vode te velike količine oborina. Uzorci nastanka klizišta mogu biti prirodni te oni nastali ljudskim faktorom, odnosno potaknuti ljudskim aktivnostima.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=