ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 78 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Red. broj Radnje i postupci (Mjere) - škole - vatrogasni i društveni domovi - pošta - ostali korisnici 8. Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području sljedećim prioritetom: - Državne ceste - Županijske ceste - Lokalne ceste 9. Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja slijedećih objekata: - zdravstvene ustanove - škole - vatrogasni i društveni domovi - privatni objekti prema stupnju oštećenja 10. Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu sanaciju štete 12. Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje Županijsko i Državno povjerenstvo. 2.1.5. Suša Svjetska meteorološka organizacija (WMO, 1992) je definirala sušu kroz nekoliko pojava: - produljeni izostanak ili naglašeni deficit oborine, - period neočekivano suhog vremena u kojem nedostatak oborine uzrokuje ozbiljnu hidrološku neravnotežu, - deficit oborine koji uzrokuje manjak vode za određenu djelatnost. Dulje razdoblje bez oborine može uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi, vodoprivredi te drugim područjima ove dominantno poljoprivredne županije. Za poljoprivrednu proizvodnju mogu biti opasne suše koje nastaju u vegetacijskom razdoblju. Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju može, s određenim pomakom, uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem i dubinskih zaliha vode. Bjelovarsko–bilogorska županija ima značajne poljoprivredne površine i periodično je izložena pojavama suše obilježja prirodnih nepogoda, iako postoje dostatne vode za organizaciju navodnjavanja. Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode Izgradnja sustava navodnjavanja i vodozahvata za navodnjavanje, kako bi se iskoristio vodni potencijal za natapanje poljoprivrednih površina gdje je to izvedivo. Mjere ublažavanja i otklanjanja izravnih posljedica prirodne nepogode Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice suše. Red. broj Radnje i postupci (Mjere) 1. Izvještavanje župana, proglašenje prirodne nepogode i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima 2. Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa oštećenika i šteta sukladno Zakonu 3. Pozivanje Stožera CZ 4. Prikupljanje informacija o naseljima u kojima se dogodila nestašica vode i izrada prioriteta dostave vode ljudima, životinjama, zalijevanje usjeva važnih za funkcioniranje zajednice 5. Angažiranje JVP i DVD-a na dostavi vode na ugrožena područja 6. Izrada popisa (vlasnik i broj grla) stočnog fonda koristeći evidenciju Veterinarske stanice 7. Utvrđivanje minimalne dnevne količine vode po grlu 8. Informiranje stanovništva o načinu snabdijevanja vodom 9. Pronalaženje najbližeg vodocrpilišta sa kojega postoji mogućnost dostave vode 10. Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje Županijsko i Državno povjerenstvo.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=