ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 8 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 35.306,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 1.000.000,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 1.000.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 193.035.343,00 178.907.356,00 172.595.838,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19.591.153,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.936.489,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.131.989,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 3.804.500,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 350.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije -SŠ 3.354.500,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 100.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.130.800,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.130.800,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.216.674,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 5.216.674,00 Izvor: 4 POMOĆI 8.078.820,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 5.366.425,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 5.025,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.375,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 19.472,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 5.333.084,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.125.795,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 28.475,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 19.125,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 108.738,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 1.890.982,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 586.600,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 586.600,00 Izvor: 5 DONACIJE 228.370,00 Izvor: 51 Donacije 228.370,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 228.370,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 92.495.059,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.974.776,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.190.659,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 2.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 9.740.860,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 4.176.300,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 5.504.560,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 60.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 43.257,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 13.934.009,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 13.924.009,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 10.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.001.176,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 39.986.176,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=