ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 9 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 15.000,00 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 15.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 27.101.898,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstav 25.205.262,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 20.466,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 25.107.362,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.378.636,00 Izvor: 4602 Školska shema 468.662,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 115.974,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 794.000,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 518.000,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 518.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 483.200,00 Izvor: 51 Donacije 483.200,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 483.200,00 323 RASHODI ZA USLUGE 68.206.234,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.257.127,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.854.007,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 2.500,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 21.060.454,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 13.318.692,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 3.307.772,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 4.433.990,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 1.145.240,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 197.426,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 9.002.441,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 98.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 8.894.441,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 10.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.239.031,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 90.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 15.149.031,00 Izvor: 4 POMOĆI 12.908.873,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 2.827.697,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 28.569,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 8.700,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 2.850,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 1.951.793,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 250.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 9.224.236,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 13.600,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 161.891,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 49.300,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 16.150,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 4.796.662,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=