ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 99 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/22 URBROJ: 2103-09-21-08 U Bjelovaru, 16. Studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 326. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Elena Petrušić imenuje se predsjednicom Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnica osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/20 URBROJ: 2103-09-21-07 U Bjelovaru, 16. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 327. Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21-pročišćeni tekst) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument -Tambura I. Daje se prethodna suglasnost Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Tambura u srednjoj školi-pripremni razredi (1/2) i razredi srednje škole (1/4), koju je Školski odbor Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar utvrdio na sjednici održanoj 02. listopada 2019. godine. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku" . KLASA: 602-03/21-01/14 URBROJ: 2103-09-21-2 Bjelovar, 26. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 328. Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21-pročišćeni tekst) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument -Udaraljke I. Daje se prethodna suglasnost Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži odobrenje za izvođenje novog programa za instrument – Udaraljke za pripremne razrede srednje glazbene škole, koju je Školski odbor Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar utvrdio na sjednici održanoj 22. listopada 2021. godine. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Županijskom glasniku” . KLASA: 602-03/21-01/14 URBROJ: 2103-09-21-3 Bjelovar, 26. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=