ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 77 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa 405 01 DEPOZITNO POSLOVANJE Ostalo 406 01 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE Sitni inventar 406 02 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE Osnovna sredstva 406 03 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE Javna nabava 406 04 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE Inventure 406 05 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE Obvezni odnosi 406 06 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE Upravljanje nekretninama i pokretninama 406 07 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE Ostalo GRUPA 41 JAVNE FINANCIJE PODGRUPA 410 01 POREZI I TROŠARINE Povrat poreza 410 02 POREZI I TROŠARINE Porezi građana 410 03 POREZI I TROŠARINE Porez na kuću za odmor 410 04 POREZI I TROŠARINE Porez na potrošnju 410 05 POREZI I TROŠARINE Porez na promet nekretnina 410 06 POREZI I TROŠARINE Porez na dodanu vrijednost 410 07 POREZI I TROŠARINE Porezne kartice 410 08 POREZI I TROŠARINE Porez na korištenje javnih površina 410 09 POREZI I TROŠARINE Ostalo 411 01 DOPRINOSI Ostalo 412 01 PRISTOJBE Upravne, sudske, boravišne i druge pristojbe 413 01 CARINE Ostalo 414 01 IZDACI Ostalo 415 01 NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I Naplaćivanje poreza, doprinosa, DRUGIH OBAVEZA pristojbi, ostalo 415 02 NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH OBAVEZA Ovrhe 415 03 NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH OBAVEZA Ostalo 416 01 POREZNO KNJIGOVODSTVO Evidencija računa 416 02 POREZNO KNJIGOVODSTVO Povrat poreza 416 03 POREZNO KNJIGOVODSTVO Posebni postupci oporezivanja 419 01 FISKALIZACIJA Poslovi praćenja naplate poreza GRUPA 42 JAVNI RASHODI PODGRUPA 420 01 REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE Premije 420 02 REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE Kompenzacije 420 03 REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE Ostalo 421 01 DONACIJE, SUBVENCIJE I HUMANITARNA POMOĆ Donacije 421 02 DONACIJE, SUBVENCIJE I HUMANITARNA POMOĆ Subvencije 421 03 DONACIJE, SUBVENCIJE I HUMANITARNA POMOĆ Humanitarna pomoć

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=