ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2022. godinu iznosi 450,00 kuna − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar. Stranica 12 12 13 13 13 Stranica 13 14 14 92. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za produženje roka završetka radova na energetskoj obnovi zgrade PŠ Miklouš 93. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za izvođenje vantroškovničkih radova na zgradi PŠ Miklouš 94. Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Osnovne škole Velika Pisanica za potpisivanje Aneksa ugovora radi produljenja roka izvođenja radova 95. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani 96. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o II. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar 97. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra medicinske biokemije, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar 98. Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini 99. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu na području suzbijanja zlouporabe droga za 2021. godinu za potrebe redovnog izvještavanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=