ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 15 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK Stranica 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 Stranica 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 38. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedlog raspodjele imovine Regionalne razvojne agencije Bjelovarskobilogorske županije d.o.o. u likvidaciji 39. Odluka o brisanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji 40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" 41. Odluka o davanju suglasnosti za reprogram kredita za financiranje izgradnje četiri školsko-sportske dvorane kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. 42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 43. Odluka o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije kod Privredne banke Zagreb d.d. radi premošćivanja financijskog jaza 44. Odluka o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za provedbu postupka javne nabave: Namještaj za prizemlje nove bolničke zgrade i druga oprema 45. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava medicinske opreme za opremanje dnevne bolnice i dnevne kirurgije 46. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije 47. Zaključak o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar na utrošak viška prihoda nad rashodima iz 2021. godine 48. Zaključak o prihvaćanju Zaključnog financijskog izvješća Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji 49. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora 50. Odluka o davanju suglasnosti Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar o dopuni djelatnosti škole za Učenički dom u sastavu škole AKTI ŽUPANA 79. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Bjelovarsko-bilogorske županije 80. Odluka o darovanju službenog vozila Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 81. Odluka o ovlaštenju za podnošenje izvješća 82. Odluka o financiranju intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda (STEMI) 83. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" 84. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" 85. Rješenje o imenovanju županijskog vatrogasnog zapovjednika 86. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije Bjelovar 87. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja njegovatelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, četiri (4) izvršitelja/ice u Općoj bolnici Bjelovar 88. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 89. Zaključak o davanju suglasnosti Gimnaziji Bjelovar za osnivanje razrednog odjela sportske gimnazije 90. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani 91. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja referenta za EU fondove na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvšitelj/ica u Općoj bolnici Bjelovar SADRÆAJ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=