ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 101 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 6.3.8. Izvor podataka 1. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2020. god.) 2. Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. god. 3. Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016. god. 4. Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16) 5. Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016. god., Izmjene i dopune iz 2019. god. 6. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području županije, 2016. god. 7. Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21). 6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline) 6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza na području Općine Naziv scenarija Pojava mraza na području Općine Grupa rizika Ekstremne vremenske pojave Rizik Mraza (padaline) Radna skupina Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač Nositelj: Komus Sirač Izvršitelj: Voditelj komunalnih poslova

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=