ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 100 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Tablica 41: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča ! "#$%&'(%!eM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! e! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! =&KL+M&!:$N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!5'6X(P)-6!4(&K+L-14(!+!*1L+(+06!c!G12&\&,!4!-&,21'+U! U1269+U!*14L,)5+M&U&!]!=67&! %&()21'+,&! E4(&-1P)Z2'&\)P+-)! ,&P-12_!5'6X(P)-12! +-()')4&! %'+(+7-&!+-3'&4('60(6'&! E06*-1! $! ! ! ! .! e! e! e! "! ! ! ! :! ! ! ! T! ! ! ! ! Z,+,Z,),!a92$49%#&4B#!649%=2!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!#782! ! =&KL+M&!:.N!I,)'1,&(-14(!*1,&P)!512&\&,&!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!c!=67&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! I,)'1,&(-14(Z3')0P)-M+,&! %P&L+(&(+P-1! I,)'1,&(-14(! `')0P)-M+,&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! S1&'<&4!<%3%! XM!d! M!/4?%J%9!7!MCC!?4/'&%!'!$92J2! ! .! Q%32&2! Q%3%! M!F!P!d! M!/4?%J%9!7!-C!/4!MCC!?4/'&%! ! "! I<92$2&2! I<92$2&%! P!F!PC!d! M!/4?%J%9!7!-!/4!-C!?4/'&%! e! :! \&%8%9&2! a23'5%! PM!F!*e!d! M!/4?%J%9!M!/4!-!?4/'&2! ! T! N%#%B#$4K%3&2! S1&'<&4!=23'5%! ]!*e!d! M!/4?%J%9!?4/'A&92!'3'!82A:2! ! ! ! ! "#$%&'(%!eM!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! e! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! =&KL+M&!:$N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!5'6X(P)-6!4(&K+L-14(!+!*1L+(+06!c!G12&\&,!4!-&,21'+U! U1269+U!*14L,)5+M&U&!]!=67&! %&()21'+,&! E4(&-1P)Z2'&\)P+-)! ,&P-12_!5'6X(P)-12! +-()')4&! %'+(+7-&!+-3'&4('60(6'&! E06*-1! $! ! ! ! .! e! e! e! "! ! ! ! :! ! ! ! T! ! ! ! ! Z,+,Z,),!a92$49%#&4B#!649%=2!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!#782! ! =&KL+M&!:.N!I,)'1,&(-14(!*1,&P)!512&\&,&!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!c!=67&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! I,)'1,&(-14(Z3')0P)-M+,&! %P&L+(&(+P-1! I,)'1,&(-14(! `')0P)-M+,&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! S1&'<&4!<%3%! XM!d! M!/4?%J%9!7!MCC!?4/'&%!'!$92J2! ! .! Q%32&2! Q%3%! M!F!P!d! M!/4?%J%9!7!-C!/4!MCC!?4/'&%! ! "! I<92$2&2! I<92$2&%! P!F!PC!d! M!/4?%J%9!7!-!/4!-C!?4/'&%! e! :! \&%8%9&2! a23'5%! PM!F!*e!d! M!/4?%J%9!M!/4!-!?4/'&2! ! T! N%#%B#$4K%3&2! S1&'<&4!=23'5%! ]!*e!d! M!/4?%J%9!?4/'A&92!'3'!82A:2! ! ! ! 6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče Tablica 42: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Tuča 6.3.7. Matrica ukupnog rizika – Tuča (padaline)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=